Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από το Blog του Πρωταγόρα

Τα νέα της απασχόλησης

Νέο πρόγραμμα voucher τουρισμού 2016!

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και περιλαμβάνει:

α) θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών
• α’ φάση: 200 ώρες
• β’ φάση: 220 ώρες

Συνολικά στον Β’ Κύκλο αυτής της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

• 994 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
• 5.656 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

• Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 400€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ επίδομα πρακτικής άσκησης

• Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € επίδομα πρακτικής άσκησης.