Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από το Blog του Πρωταγόρα

Τα νέα της απασχόλησης

Σεμινάριο ΕΦΕΤ - Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων για τις επιχειρήσεις

Το ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας με τις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος θα υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ). Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τις επιχειρήσεις τη Περιφέρειας μας.

 

Ποιους αφορά

Οι επιχειρήσεις πουασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP οι οποίες μπορούν ή να εφαρμόσουν προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Επίσης από το προσωπικό εξαιρούνται όσοι διαθέτουν έγκυρο τίτλο σπουδών σχετικό με θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία θα γνωστοποιούνται στους εκπαιδευόμενους κατόπιν ενημέρωσης που θα λαμβάνει η εταιρεία μας από τον ΕΦΕΤ.

Μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης διαδικασίας η εταιρεία μας θα χορηγήσει προσωρινές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζει ο ΕΦΕΤ και στη συνέχεια ο ΕΦΕΤ θα εκδώσει οριστικές βεβαιώσεις στους επιτυχόντες στις εξετάσεις, βάσει των αποτελεσμάτων. Οι οριστικές βεβαιώσεις αυτές έχουν διάρκεια ισχύος 5 ετών.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που ορίζει ο ΕΦΕΤ.


Εγγραφές:

Δηλώστε τα στοιχεία σας εδώ και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 25410-84831
Με την εγγραφή σας, παρέχεται άμεσα και Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.