4.200

Καταρτιζόμενοι

3

Πιστοποιημένες Δομές προσβάσιμες από ΑμΕΑ

ΑΜΕΑ

92

Εξειδικευμένοι Εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές

11

Αίθουσες Διδασκαλίας και Πληροφορικής

Αίθουσες

314

Συμβουλευτικές Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συμβουλευτικές

112

Ηλ. Υπολογιστές

35.000

Ώρες Κατάρτισης

2.500++

Περισσότερες από 2.500 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Συν. Επιχειρήσεις

Πάνω από 850 Υλοποιηθέντα Προγράμματα Κατάρτισης