Όραμα

Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ είναι ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο που δημιουργήθηκε το 2010 για να παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την διεγνωσμένη ανάγκη της εξέλιξης και ανάπτυξης γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όχι μόνο για την ανάδειξη και αξιοποίηση προσόντων στην αγορά εργασίας, αλλά και για την ικανοποίηση της απαίτησης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των επιχειρήσεων για συνεχή βελτίωση, δημιουργικότητα και ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους.

Στον ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ παρέχουμε μία συνολική δέσμη υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προκειμένου, με τρόπο καινοτόμο, δημιουργικό και ουσιαστικό να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες όλων των ομάδων που εντάσσονται στο χώρο της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.