Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων Οικονομικής Κατεύθυνσης έως 29 ετών (Ενεργό)

«Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα των οικονομικών»

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της πράξης της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», το εκπαιδευτικό κέντρο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ πρόκειται να υλοποιήσει μέρος του παραπάνω έργου, καλώντας τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα  1.900 ευρώ μεικτά.

Στάδια υλοποίησης

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τα εξής μέρη:

-12 συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (διάρκειας 45’) 
-380 ώρες κατάρτισης
-Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης

 • Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Οικονομική Ανάλυση
 • Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
 • Διαχείριση Αφερεγγυότητας
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Προχωρημένες Δεξιότητες Χρήσης Εφαρμογών Γραφείου (Advanced Excel) για υπαλλήλους Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Fintech)
 • Παροχή Υπηρεσιών και Ανάλυσης των Οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (Economics of Cyber Security)

Ωφελούμενοι

 1. Να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 4. Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
 5. Να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας