Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) εφ’ όσον απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Πληροφορίες – Προϋποθέσεις

• Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).
​• Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) εφόσον επιμορφωθούν με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα.
​• Στις επιχειρήσεις Β κατηγορίας επικινδυνότητας οι εργοδότες μπορούν να επιμορφωθούν με σεμινάριο και να ασκήσουν έπειτα τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας μόνο εάν πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομένους ο εργοδότης μπορεί να ασκεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ο ίδιος εφόσον επιμορφωθεί τουλάχιστον 35 ώρες , έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας (αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση από το Επιμελητήριο της περιοχής, όπου η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης θα είναι τουλάχιστον επί δεκαετία).

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 6 εργαζομένους ο εργοδότης μπορεί να ασκεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ο ίδιος εφόσον επιμορφωθεί τουλάχιστον 35 ώρες και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής με αντικείμενο σπουδών συναφές προς τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους, εάν ο εργοδότης έχει τα προσόντα του άρθρου 5 του Ν.1568/85, εδάφια α’, β’ ,γ’) πτυχίο Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 δεν προβλέπεται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) στην επιχείρησή του εφόσον επιμορφωθεί τουλάχιστον 35 ώρες.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, εάν ο εργοδότης έχει τα προσόντα του άρθρου 5 του Ν.1568/85, εδάφια α’, β’ ,γ’) πτυχίο Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 προβλέπονται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) στην επιχείρησή του.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας κατατάσσονται σε οκτώ ομάδες:

1. Ομάδα Ι: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων (Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων, Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων.
2. Ομάδα ΙΙ: Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων (Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα)
3. Ομάδα ΙΙΙ: Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (Παρασκευή, και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών, οινοποιεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία).
4. Ομάδα IV: Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο (Κάθε είδους κατεργασία ξύλου, (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλών, ξυλουργεία, κλπ).
5. Ομάδα V: Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο (Αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία)
6. Ομάδα VI: Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών, και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.
7. Ομάδα VIΙ: Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα ((Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων, κ.α.)
8. Ομάδα VIII: Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες ομάδες.

Εφόσον δεν είναι δυνατό να συγκροτηθούν τμήματα επιμόρφωσης για κάθε ομάδα χωριστά, οι εργοδότες των εν λόγω ομάδων μπορούν να εντάσσονται σε κοινά τμήματα ως εξής:

1. Οι εργοδότες των ομάδων Ι και ΙΙ σε κοινό τμήμα
2. Οι εργοδότες των ομάδων ΙΙΙ και VIII σε κοινό τμήμα
3. Οι εργοδότες των ομάδων IV, V και VI σε κοινό τμήμα
4. Οι εργοδότες της ομάδας VII ως έχει.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας