Πιστοποίηση για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η κατάρτιση των υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

Διάρκεια: 105 ώρες

Κόστος: 250€

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Τρόπος διεξαγωγής

To Σεμινάριο προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security) διεξάγεται και μέσω της πλατφόρμας e-learning στην σελίδα www.elearning-seminars.gr

Ειδικότητες

• Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων.
• Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL).
• Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών.

Θεματολογία

• Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα.
• Ποινικός κώδικας.
• Ποινική δικονομία.
• Ειδικοί ποινικοί νόμοι.
• Εισαγωγή στην ασφάλεια.
• Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.
• Ανταπόκριση σε περιστατικά.
• Ασφάλεια εγκαταστάσεων.
• Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• Προστασία πρόσωπων.
• Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων.
• Παροχή πρώτων βοηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής

• Όλοι οι άνεργοι που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
• Όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
• Όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
• Οι υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
• Όσοι ανήκουν σε αυτούς που έχει λήξει η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.


Όλοι οι Καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της εκπαίδευσης:
• Θα γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
• Μπορούν να συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων.
• Μπορούν να περιπολούν, επιτηρούν και να εξακριβώνουν περιστατικά.
• Μπορούν να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών.

 

Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ συνεργάζεται με το ΚΔΒΜ Διαβαλκανικό.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας