Πιστοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, διπλωματούχους μηχανικούς (μέλη του ΤΕΕ), πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και σε μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (κατ’εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής & εθνικής νομοθεσίας) , να αποκτήσουν την άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης).

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

​Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενεργειακών επιθεωρήσεων και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς κατόπιν εξετάσεων (Π.Δ.100/ΦΕΚ177(Β)/06-10-2010).

Διάρκεια

• 28 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής) και 60 ώρες για τους επιθεωρητές Κτιρίων (υποχρεωτικής επιλογής)
• 20 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής) και 30 ώρες για τους επιθεωρητές Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, (υποχρεωτικής επιλογής)
• 22 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής) και 30 ώρες για τους επιθεωρητές Εγκαταστάσεων κλιματισμού (υποχρεωτικής επιλογής)

Το Εξεταστικό Κέντρο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση:

3 τμηματών Επιθεωρητών Κτιρίων,
2 τμημάτων Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
2 τμημάτων Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ενώ συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος με νέα τμήματα.

Εισηγητές

Για την διεκπεραίωση των προγραμμάτων κατάρτισης η εταιρία μας συνεργάζεται με τους εισηγητές:

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Εισηγητής του ΤΕΕ Θράκης για σεμινάρια με θέμα τον ΚΕΝΑΚ και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 25ετή επαγγελματική εμπειρία και προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής Α τάξης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με επαγγελματική εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες και κάτοχος της πιστοποίησης EUREM (EUROPIAN ENERGY MANAGER)

Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 16ετή επαγγελματική εμπειρία και προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής από τη Θεσσαλονίκη

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ιδρυτικό μέλος των εταιριών ARC Ενεργειακή και ARC Group ΕΠΕ με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και συμμετοχή σε ημερίδες για την κατασκευή σε ημερίδες για την κατασκευή ενεργειακών αποδοτικών κτιρίων

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί δυναμικά στην υλοποίηση και των 3 προγραμμάτων με άρτια οργάνωση, με άριστα καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα εισηγητών, σε ευέλικτα ωράρια, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος της αγοράς .
Οι εισηγητές των σεμιναρίων διαθέτουν σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλή κατάρτιση καθώς και σχετική εκπαιδευτική εμπειρία, γεγονός που διασφαλίζει την ποιοτική και σε βάθος εκπαίδευση των καταρτιζομένων.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας