Κατάρτιση ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους

Tο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρωταγόρας αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο
«Κατάρτιση ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους»,
η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα “.

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Αντικείμενο δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει:
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει:
• 100 ώρες διδασκαλίας στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες
• 20 ώρες εκπαίδευση στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
• δωρεάν Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Θεματικές ενότητες

10 ώρες
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
• Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
20 ώρες
• Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
• Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)
90 ώρες 

• Επεξεργασία Εγγράφου – Word
• Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
• Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

• Επεξεργασία Εγγράφου – Word
• Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
• Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
• Παρουσιάσεις- Powerpoint

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με επαγγελματική εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες και κάτοχος της πιστοποίησης EUREM (EUROPIAN ENERGY MANAGER)

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας