Κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων blended learning & e-learning

Διάρκεια 2 μήνες / 250 διδακτικές ώρες

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Γιατί να το παρακολουθήσω

• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122436/25-07-2016, «Κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (βλ. σελ 38 του προσχεδίου της πρόσκλησης του προγράμματος Voucher 29-64, όπως αναρτήθηκε στο http://www.dikaiologitika.gr  στις 19/09/2016 – 18:48)
• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση για στελέχωση των e-ΚΔΒΜ
• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016, «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης  Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
• Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (3 μόρια) ως εκπαιδευτής στα ΣΔ
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «ε-πόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
• Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
• Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
• Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Σκοπός

Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην κατανόηση και εφαρμογή καλών πρακτικών και τεχνικών μεικτής μάθησης (blended learning) και τηλεκπαίδευσης (e-learning), καθώς και η αποτελεσματική «συνύπαρξη» της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (ΑεξΑε) με τη συμβατική.

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων
• Σε ενδιαφερόμενους για εφαρμογή του μεικτού μοντέλου μάθησης στις ομάδες εκπαιδευομένων τους
• Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
• Σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα,
• Εκπαιδευτικούς, που επιδιώκουν την καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών και
• Σε κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης/επιμόρφωσης γενικότερα.

• Αποσαφήνιση του πεδίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
• Αποσαφήνιση του πεδίου για το μοντέλο Μεικτής Μάθησης (Blended Learning)
• Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία
• Μεθοδολογία-Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών
• Μεθοδολογία-Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης από απόσταση
• Ο ρόλος των ΤΠΕ στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• Η συνεισφορά της τηλεκπαίδευσης στην επιμόρφωση
• Καλές Πρακτικές
• Συμβατική και Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σύγκλιση και δυσκολίες
• Η αξιολόγηση στην τηλεκπαίδευση

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα

• Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.
• Περιλαμβάνει:
– E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
– Συνεχή διαδικτυακή  επικοινωνία
– Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση  δραστηριοτήτων και εργασιών

• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
• Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
• Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2)  εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας