Επιμόρφωση για την επαγγελματική εξέλιξη & αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Διάρκεια 2 Μήνες / 250 διδακτικές ώρες

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Γιατί να το παρακολούθήσω

• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ν.4369/2016)
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
• Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
• Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
• Θα γνωρίσω τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, και την «απόδοση» αυτής για τον Οργανισμό.
• Θα εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σε μείζονος σημασίας ζητήματα για τον Οργανισμό, όπως η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση και η δια βίου επιμόρφωσή του, τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού και η διαμόρφωση ενός ορθολογικού, δίκαιου, αξιόπιστου και αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης.
• Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατω-μένη κατάρτιση.
• Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, και η «απόδοση» αυτής για τον Οργανισμό. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε μείζονος σημασίας ζητήματα για τον Οργανισμό, όπως η επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση και η δια βίου επιμόρφωσή του, τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού και η διαμόρφωση ενός ορθολογικού, δίκαιου, αξιόπιστου και αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης.

Α) Σε επίπεδο γνώσεων
-Αποσαφήνιση βασικών εννοιών περί ανθρώπινου δυναμικού
-Η σημασία της στοχοθεσίας και της προσωπικής ανάπτυξης στην εξελικτική πορεία του οργανισμού
-Η κατανόηση του ρόλου της αξιολόγησης στη βελτίωση της παραγωγικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων
-Η αντίληψη της αναγκαιότητας της αξιολογικής διαδικασίας ως μέσου ανάπτυξης
-Η ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής διαφόρων αξιολογικών μοντέλων
-Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση αποτελεσματικών και δίκαιων μοντέλων επιλογής και συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού

Γ) Σε επίπεδο αξιών
-Η απόκτηση κουλτούρας αριστείας και εμπέδωσης της αίσθησης ότι η αέναη προσπάθεια εξέλιξης-ατομικής και συλλογικής- συνάδουν στη βελτίωση του οργανισμού

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι περιζήτητο από την εργοδοσία (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), αξιολογείται στις κρίσεις επιλογής προσωπικού και Στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών και θεωρείται ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιον που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθησή του.
Ειδικότερα, αφορά:
• Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστα-μένων Τμημάτων,
• Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού),
• Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού τους,
• φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών και
• όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής  τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)  με τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό.

• Διοίκηση Οργανισμού, εισαγωγικές παρατηρήσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
• Επιχειρησιακή Δομή-Οργάνωση-Έλεγχος
• Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εργασιακό Περιβάλλον
• Η σημασία της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον
• Ηγεσία και Διοίκηση-Μοντέλα Διοίκησης
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας
• Ικανότητα Διαχείρισης της αλλαγής
• Οργανωτική κουλτούρα και Διοίκηση
• Δημιουργικότητα και καινοτομία
• Τεχνικές και Εργαλεία μεγιστοποίησης της προσωπικής αποτελεσματικότητας
• Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού
• Μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης
• Οδηγίες για τη συνέντευξη
• Οδηγοί για τους Δημοσίους Υπαλλήλους (Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς-Σύνταξης Εγγράφων-Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας-Πειθαρχικό Δίκαιο)
• Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνεργατικότητα

  Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα

• Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle.
• Περιλαμβάνει πλούσιο επιστημονικό υλικό: E-books, πολυμεσικό  (παρουσιά-σεις, οπτικοακουστικό υλικό),  και υποστηρικτικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία και Καλές Πρακτικές.
• Συνεχή διαδικτυακή ανατροφοδότηση

• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
• Διαμορφωτική (συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα που αναρτώνται στις «Ανακοινώσεις» στην πλατφόρμας μάθησης moodle)
• Τελική, (εκπόνηση δύο (2)  εργασιών και συμπλήρωση test αυτοαξιολόγησης)

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας