Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)

«Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2018».

Το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Λίγα λόγια

Μέσα από πολυθεματικά και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνουμε τη δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και βελτίωσης των προσόντων των συμμετεχόντων. Μέσω σεμιναριακών κύκλων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, σε συνεργασία με έμπειρους και πιστοποιημένους εισηγητές, καλύπτονται διαγνωσμένες ανάγκες της δια βίου μάθησης και αναπτύσσονται νέες προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση και βελτίωση δεξιοτήτων.

Οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, δίνοντας στο ανθρώπινο δυναμικό τους την ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη και καλλιέργηση των προσόντων τους. Έτσι, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενισχύουν τη δική τους επαγγελματική δυναμική, με συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό.

Όροι προγράμματος

Συνοπτικά οι όροι του προγράμματος είναι:
• Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
• Διάρκεια προγράμματος: 40 ώρες. Υλοποίηση σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).
• Επιδότηση: 200 ευρώ και χωρίς παρακράτηση, ανά εργαζόμενο που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό λογαριασμό.
• Αντικείμενο Κατάρτισης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης ή τα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντός του.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων στο πρόγραμμα είναι:
1. Η επιχείρηση να μην απασχολεί πάνω από 49 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
2.Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (να έχουν ένσημα)

Δικαιολογητικά

• Φ/Α Ταυτότητας
• Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου – ΙΒΑΝ
• Φ/Α Νόμιμου Παραστατικού που να αποδεικνύει το ΑΦΜ
• Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο) Τρέχοντος έτους (2018)
• Υ/Δ Επιχείρησης Απασχόλησης
• Υ/Δ Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
• Φ/Α Αποδεικτικού Εκπαιδευτικού Επιπέδου

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας