Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό κέντρο Πρωταγόρας υλοποιεί σεμινάρια  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων που θα οδηγήσουν  στην απόκτηση της εκπαιδευτικής επάρκειας, κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών σε ενηλίκους.

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποδεκτό από τον ΕΟΠΠΕΠ για απευθείας συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016).

Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα, απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία.

Απευθύνεται

• Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
• Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
• Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων

Διάρκεια σεμιναρίου

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με αναγνωρισμένο φορέα και έχει διάρκεια 200 ώρες. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning). Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει:
• 172 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ώρες και ημέρες που ο καταρτιζόμενος επιθυμεί χωρίς τη φυσική του παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο
• 16 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή απευθείας από τον υπολογιστή σας
• 12 ώρες δια ζώσης με παρουσίαση μικροδιδασκαλιών από όλους τους συμμετέχοντες
Με το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται test κλειστών ερωτήσεων, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων καθώς επίσης και πρόσθετη βιβλιογραφία.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας