ΕΦΕΤ: Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Πρωταγόρας · Εκπαίδευση ·

Λίγα λόγια

Με βάση την Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07, όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000).

Ποιούς αφορά

Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση απλών χειριστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, η εταιρεία μας θα χορηγήσει προσωρινές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζει ο ΕΦΕΤ, έως ότου ορίσει ο ΕΦΕΤ εξετάσεις.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξάγονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία θα γνωστοποιούνται στους εκπαιδευόμενους από εμάς ή τον ίδιο τον φορέα. Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξετάσεις, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει την οριστική βεβαίωση, διάρκειας πέντε ετών.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους μπορούν να απευθύνονται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρωταγόρας, προκειμένου να προγραμματίζονται τμήματα σε ώρες και ημέρες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

Φόρμα επικοινωνίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του εκπαιδευτικού κέντρου Πρωταγόρας.

Αποδοχή Όρων

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας