Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρωταγόρας πρόκειται να υλοποιήσει ταχύρρυθμα προγράμματα για την απόκτηση πτυχίου Αγγλικής γλώσσας, με φιλικά δίδακτρα και ευέλικτα ωράρια. H…

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας