Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Διάρκεια σπουδών: 400 ώρες / 3 μήνες Πρωταγόρας · Εκπαίδευση · Γιατί να το παρακολούθήσω • Κατοχυρώνω υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ…

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία Διάρκεια 2 μήνες / 300 διδακτικές ώρες Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ,…

Ξάνθη

Καβάλα

Πρωταγόρας