Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα προγράμματα

Αναβάθμισε τα επαγγελματικά σου προσόντα- Χάραξε με νέες προοπτικές την επαγγελματική σου σταδιοδρομία

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις στοχευμένα θεματικά επιμορφωτικά σεμινάρια, προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου, αυξάνοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες και αποκτώντας την μέγιστη δυνατή μοριοδότηση για επιμέρους προκηρύξεις.

Τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν τη μέγιστη μοριοδότηση σε όλες τις προκηρύξεις εκπαιδευτών για εργασία σε κάθε είδους δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, e-KDBM.)

Ειδικότερα όσες αφορούν τις θέσεις:

• Διευθυντών Σ.Δ.Ε.
• Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Σ.Δ.Ε.
• Συμβούλων Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.
• Συμβούλων Σταδιοδρομίας
(Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λει-τουργοί, Ψυχολόγοι) Σ.Δ.Ε.
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Σ.Δ.Ε.
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δ. ΙΕΚ
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δ. ΣΕΚ
• Διευθυντών ΙΕΚ
• Υποδιευθυντών ΙΕΚ
 • Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΙΕΚ
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ (Δημόσιο)
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών e-ΚΔΒΜ (Δημόσιο)
• Διευθυντών ΙΕΚ ΟΑΕΔ
• Υποδιευθυντών ΙΕΚ ΟΑΕΔ
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΟΑΕΔ
• Και πολλά ακόμη…..
Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ και αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και άλλες συναφείς δομές εκπαίδευσης.

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Το σεμινάριο αφορά στην παροχή κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα ειδικής αγωγής που δίνει δυνατότητες μοριοδότησης σε σχετικές προκηρύξεις.

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξη

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξη

Μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων στις σχετικές προκηρύξεις. Ακόμη, αποτελεί το «διαβατήριο» για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ιδιωτική παράλληλη στήριξη (σε μαθητές και των 2 βαθμίδων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία).

Μεθοδολογική Προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Μεθοδολογική Προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με εγκυκλίους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με ΦΕΚ.

Κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων blended learning & e-learning

Κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων blended learning & e-learning

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ) και πλέον και σε συγχρηματοδοτούμενα έργαΕΣΠΑ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα, απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία.

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση / Διαμεσολάβηση

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση / Διαμεσολάβηση

Τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Αιτούντες Ασύλου και για την Εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών

 Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων σε προσκλήσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΟΑΕΔ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ

Σχολική Συμβουλευτική

Σχολική Συμβουλευτική

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η γνωριμία της Σχολικής Κοινότητας (Εκπαιδευτικοί, γονείς, Ειδικοί Ψυχικής Υγείας) με αποτελεσματικά Μοντέλα παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που εκδηλώνονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Συμβουλευτική για γονείς και εκπαιδευτικούς

Συμβουλευτική για γονείς και εκπαιδευτικούς

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ). Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας  (Career Management)

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας (Career Management)

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ). Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Υψηλή ή μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση για την επαγγελματική εξέλιξη και αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Επιμόρφωση για την επαγγελματική εξέλιξη και αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων.