Μοριοδοτούμενα προγράμματα

Αναβάθμισε τα επαγγελματικά σου προσόντα- Χάραξε με νέες προοπτικές την επαγγελματική σου σταδιοδρομία

Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις στοχευμένα θεματικά επιμορφωτικά σεμινάρια, προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου, αυξάνοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες και αποκτώντας την μέγιστη δυνατή μοριοδότηση για επιμέρους προκηρύξεις.

Τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουν τη μέγιστη μοριοδότηση σε όλες τις προκηρύξεις εκπαιδευτών για εργασία σε κάθε είδους δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, e-KDBM.)

Ειδικότερα όσες αφορούν τις θέσεις:

• Διευθυντών Σ.Δ.Ε.
• Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Σ.Δ.Ε.
• Συμβούλων Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.
• Συμβούλων Σταδιοδρομίας
(Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λει-τουργοί, Ψυχολόγοι) Σ.Δ.Ε.
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Σ.Δ.Ε.
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δ. ΙΕΚ
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δ. ΣΕΚ
• Διευθυντών ΙΕΚ
• Υποδιευθυντών ΙΕΚ
 • Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΙΕΚ
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ (Δημόσιο)
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών e-ΚΔΒΜ (Δημόσιο)
• Διευθυντών ΙΕΚ ΟΑΕΔ
• Υποδιευθυντών ΙΕΚ ΟΑΕΔ
• Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΟΑΕΔ
• Και πολλά ακόμη…..
Κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων blended learning & e-learning

Κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων blended learning & e-learning

Διάρκεια: 250 διδακτικές ώρες
Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων. Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ) και πλέον και σε συγχρηματοδοτούμενα έργαΕΣΠΑ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιμόρφωση για την επαγγελματική εξέλιξη και αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Επιμόρφωση για την επαγγελματική εξέλιξη και αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Διάρκεια: 250 διδακτικές ώρες
Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού, υπεύθυνος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων), Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, Υπεύθυνος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων. Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων.

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διάρκεια: 300 διδακτικές ώρες
Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η οριοθέτηση του Πεδίου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο πώς αυτή μπορεί να προσφέρει σε θέματα όπως διαχείριση Συναισθημάτων, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Διαχείριση του Άγχους, Παιδική Κακοποίηση και Κοινωνική Κρίση. Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ). Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Σχολική Συμβουλευτική

Σχολική Συμβουλευτική

Διάρκεια: 300 διδακτικές ώρες
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η γνωριμία της Σχολικής Κοινότητας (Εκπαιδευτικοί, γονείς, Ειδικοί Ψυχικής Υγείας) με αποτελεσματικά Μοντέλα παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που εκδηλώνονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων. Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων.

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Διάρκεια: 300 διδακτικές ώρες
Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ και αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και άλλες συναφείς δομές εκπαίδευσης (Δημόσιες και Ιδιωτικές) καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Διάρκεια: 250 διδακτικές ώρες
Το σεμινάριο αφορά στην παροχή κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα ειδικής αγωγής που δίνει δυνατότητες μοριοδότησης σε σχετικές προκηρύξεις. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή, επαγγελματία και θεραπευτή ειδικής αγωγής.

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξη

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξη

Διάρκεια: 250 διδακτικές ώρες
Η παρακολούθηση του εν λόγω επιμορφωτικού σεμιναρίου αξιολογείται ως σημαντικό προσόν κατά τη διαδικασία προσλήψεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα Τμήματα Παράλληλης Στήριξης (Π/θμιας και Δ/βθμιας Εκπαίδευσης), ενώ μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων στις σχετικές προκηρύξεις. Ακόμη, αποτελεί το «διαβατήριο» για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ιδιωτική παράλληλη στήριξη (σε μαθητές και των 2 βαθμίδων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία).

 Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα, απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας  (Career Management)

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας (Career Management)

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Συμβουλευτική για γονείς και εκπαιδευτικούς

Συμβουλευτική για γονείς και εκπαιδευτικούς

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ). Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων σύμφωνα με εγκυκλίους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με ΦΕΚ.

Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Μεθοδολογική Προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Μεθοδολογική Προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση / Διαμεσολάβηση

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση / Διαμεσολάβηση

Τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Αιτούντες Ασύλου και για την Εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Υψηλή ή μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων σε προσκλήσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΟΑΕΔ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ