Λ.Α.Ε.Κ. 0,24

Ποιούς αφορά

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ χωρίς οικονομική επιβάρυνση

 

Χρηματοδότηση 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,45% που καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. όλες οι επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.). Η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και αποδίδεται σε έναν λογαριασμό που λέγεται Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Το ποσό αυτό μπορεί να επιστραφεί στην επιχείρηση μόνο μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το προηγούμενο έτος μέσω των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45%, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο τρέχον έτος. 

Όποια επιχείρηση δεν προβεί έγκαιρα σε υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος εντός του οικονομικού έτους, χάνει την εισφορά που έχει ήδη καταβάλλει για το συγκεκριμένο έτος.

 

Υπολογισμός ποσού

Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών όλων των εργαζομένων σε μια διαχειριστική περίοδο Χ 0,45%

 

Τρόποι υλοποίησης προγράμματος

• Εντός ωραρίου εργασίας (τα ωρομίσθια των εργαζομένων τις ώρες της υλοποίησης επιστρέφονται στην επιχείρηση)
• Εκτός ωραρίου εργασίας (οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση 5 € ανά ώρα κατάρτισης)

 

Όροι υλοποίησης

• Το πρόγραμμα υλοποιείται σε πιστοποιημένες δομές του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
ή
• Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εντός της επιχείρησης

 

Δωρεάν επιμόρφωση εργαζομένων

Το εκπαιδευτικό κέντρο Πρωταγόρας αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ την επιμόρφωση των εργαζομένων εταιριών/επιχειρήσεων με επιδότηση 100% από τον ΟΑΕΔ.

Οι εργαζόμενοι μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα του ΚΕΚ Πρωταγόρας, απολαμβάνουν:

• Επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων όπου εργάζονται
• Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές
• Εκπαίδευση από επαγγελματίες εκπαιδευτές και στελέχη της αγοράς
• Οικονομικό κίνητρο, καθώς πέραν της προσωπικής τους ανάπτυξης, επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;


Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο - Ελέγξτε το τηλέφωνο σας!

Invalid Input

Invalid Input

Υποχρεωτικό!